U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Wei43 hanteert geen wachtlijst. Bij een aanmelding wordt direct besloten of deze in behandeling kan worden genomen. In dat geval is er een wachttijd van hoogstens enkele weken.

Dat slechts beperkt aanmeldingen in behandeling kunnen worden genomen heeft twee oorzaken. Het aantal aanmeldingen is erg hoog in verhouding tot de capaciteit van onze praktijk. Daarnaast is het budget dat zorgverzekeraars beschikbaar stellen beperkt. De beslissing om een aanmelding te accepteren hangt dus samen met de aard van de problematiek, de beschikbaarheid van medewerkers en de ruimte die uw zorgverzekeraar biedt.

 Om meer informatie over wachttijden te krijgen, kunt u hier klikken.

Om voor vergoeding van uw zorgverzekering in aanmerking te komen, is het nodig dat u beschikt over een verwijzing van uw huisarts. U kunt zich, zodra dit het geval is, per e-mail aanmelden bij Wei 43 (zie hieronder). Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen via het telefonisch spreekuur.

Aanmelden per e-mail
U kunt uzelf, uw zoon of uw dochter aanmelden bij praktijkwei43@gmail.com.

 

Wat moet er in elk geval in de e-mail staan?

Voor uzelf:

naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, zorgverzekeraar & polisnummer, burgerservicenummer, naam/adres huisarts, voornaamste klachten en of er nu of vroeger andere psychische hulpverlening is (geweest)

Daarnaast ook bij een aanmelding van zoon of dochter:

uw relatie tot het kind, zijn er andere ouderfiguren, en, zo ja, hun naam en adres; zijn zij op de hoogte van deze aanmelding?

Wat moet er in elk geval in de verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist staan?

  • datum op verwijsbrief moet voor het eerste gesprek bij Wei43 zijn 
  • uw naam, adres en woonplaats
  • naam, adres en woonplaats van de verwijzer 
  • AGB-code verwijzer 
  • een duidelijke uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis 
  • een duidelijke uitspraak dat gespecialiseerde GGZ nodig wordt geacht 
  • stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

 

Telefonisch spreekuur:
maandag 8.30 - 9.30 uur
vrijdag 9.00 - 10.00 uur
telefoonnummer: 06-44392067
(Bij geen gehoor kunt u een boodschap inspreken. U wordt in elk geval binnen enkele dagen teruggebeld.)