U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Aanmelden
Op grond van uw schriftelijke of telefonische informatie wordt beoordeeld of Wei 43 de benodigde hulp kan bieden.

 
Wei43 hanteert geen wachtlijst. Bij een aanmelding wordt direct besloten of deze in behandeling kan worden genomen. In dat geval is er een wachttijd van hoogstens enkele weken.

 


Gespecialiseerde GGZ of Generalistische basis GGZ?
Met ingang van 1 januari 2014 wordt een onderscheid gemaakt tussen Gespecialiseerde GGZ (g-GGZ; vroeger tweedelijns GGZ genoemd)
en Generalistische Basis GGZ (gb-GGZ; vroeger eerste lijns GGZ genoemd). Wei 43 is een praktijk voor gespecialiseerde GGZ,
maar werkt samen met een praktijk voor generalistische basis GGZ, Maris33 (zie www.maris33.nl).

Vereisten voor aanmelding
Zorgverzekeraars en gemeenten stellen formele eisen aan de verwijsbrief. Wilt u daar alstublieft op letten?

Het gaat om deze criteria:

  • datum die op verwijsbrief staat moet voor het eerste gesprek zijn
  • de naw-gegevens van cliënt 
  • de naw-gegevens van verwijzer 
  • AGB-code verwijzer 
  • een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis 
  • een expliciete keuze voor gespecialiseerde GGZ
  • stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

 

Telefonisch spreekuur:

maandag 8.30 - 9.30 uur
vrijdag 9.00 - 10.00 uur
telefoonnummer: 06-44392067
(Bij geen gehoor kunt u een boodschap inspreken. U wordt in elk geval binnen enkele dagen terug gebeld.)

 


Postadres: Weissenbruchstraat 43, 1058 KN Amsterdam
e-mail:
praktijkwei43@gmail.com