U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
 
 
 
 
3 op een rij
 
 
 
Kinderen en jongeren met emotieregulatieproblemen (woedebuien en/of bovenmatige angst en paniek) en een autisme spectrum stoornis kunnen binnen WEI 43 worden behandeld met het “3 op een rij programma.
 
Deze behandeling kent drie modules:
  • Baas over Boos (voor agressieproblemen)
  • Baas over Bang (voor overmatige angst)
  • Baas over Bedenksels (voor denkstoornissen).
 
 
De modules zijn gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische principes. Maar de behandeling is niet exclusief cognitief gedragstherapeutisch. Waar dat zinvol leek is ook gebruik gemaakt van andere behandelingsprincipes, zoals aandachtsgerichte cognitieve gedragstherapie (zogenaamde ‘mindfulness’-bevorderende technieken) en dialectische gedragstherapie. Er wordt met de kinderen vooral gewerkt aan probleemoplossende vaardigheden. Er is ook een module voor ouders, die hen wil helpen zo goed mogelijk te reageren op de woedebuien en/of bovenmatige angst en paniek van hun kind.
 
Wetenschappelijk onderzoek: Naar de effectiviteit van dit programma wordt door WEI 43 wetenschappelijk onderzoek gedaan in samenwerking met Dr. Sander Begeer van de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit. Ouders en kinderen kunnen er voor kiezen om aan dit onderzoek deel te nemen.
 
Opzet:Uw kind wordt behandeld bij WEI43. Nadat u (en uw kind ouder dan 11 jaar) toestemming hebben gegeven voor deelname aan het onderzoek, kan overgegaan worden tot toewijzing.
 
Gemiddelde wachttijd van een behandeling is drie maanden. Ook kan een versnelde wachttijd plaatsvinden, waardoor uw kind direct in aanmerking komt voor een behandeling. Door middel van loting wordt uw kind in een van de
twee groepen geplaatst: behandeling of versnelde behandeling.
 
Voor er gestart kan worden met de behandeling worden er vragenlijsten bij u, uw kind en de leerkracht van uw kind afgenomen die per persoon gemiddeld een duur hebben van 60 minuten. De behandeling bestaat uit 9 individuele bijeenkomsten met één van onze therapeuten en 3 ouderbijeenkomsten, die worden afgerond voordat het kind met de behandeling begint. U wordt overigens vrijwel direct na uw toestemming uitgenodigd voor de ouderbijeenkomsten, ook wanneer uw kind geen versnelde wachttijd heeft.